het klimaatdak

De renovatie van vlakke bitumen / kunststof daken is vanaf nu een prachtige kans om uw gebouwen te verduurzamen. Met het innovatieve ERDO Klimaatdak combineert u een reeks eigentijdse eisen en voordelen in één oplossing. Energiewinning uit zonnewarmte en daglicht gaat samen met verlaging van uw koelkosten in de zomer. Als gebouwbeheerder profiteert u van de laagste onderhoudskosten en alle subsidievoordelen.

U als opdrachtgever kunt nu maatschappelijk en esthetisch verantwoord ondernemen. Maatschappelijk verantwoord, omdat er van duurzame energie gebruik wordt gemaakt bovendien zijn alle toegepaste materialen recyclebaar. Esthetisch, omdat er geen onderhoudsgevoelige en ‘zichtbare' elementen op het dak worden geplaatst.

 

......

 

 

 

 


ERDO.NL

Wie ruim 80 jaar daken en gevels maakt, onder-houdt en beheert, mag zeggen dat zij enige erva-ring heeft. Erdo begon in 1928 in Rotterdam, als bedrijf dat zich toelegde op het aanbrengen van dakbedekking en dakiso-latie. In de jaren daarna kwamen er veel meer specialismen bij.
Hierdoor ging Erdo al snel verder dan alleen onder-dak bieden aan duizen-den mensen in huizen, fabrieken, utiliteit en recreatieruimten.
In een ideaal samengaan van ambachtelijke kennis met inzicht van nieuwe technieken is Erdo mee-gegroeid in alle ontwikkel-ingen die er op dak- en gevelgebied zijn geweest. Vaak vervulde zij daarbij een voortrek-rol. En nu bouwen Erdo en de doch-terondernemingen uit de Erdo totale constructies voor daken, ge-vels, bliksembeveiligings-installaties.
Kenmerk is dat alle on-derdelen altijd perfect op elkaar zijn afgestemd.

Actief in Europa

Erdo verzorgt honderden projecten in Nederland en Duitsland. Niet alleen is Erdo actief in de sectoren onderhoud en renovatie,
maar ook in de nieuw-bouw. Erdo vormt samen met de dochters Erdo Dak, Erdo Staal, Holl Flachdachbau en Lösch Blitzschutzbau de Erdo Groep. Een innovatief con-cern dat werk biedt aan ruim 500 medewerkers die ieder voor zich spe-cialist zijn in hun eigen vakgebied.