Levensduur

Lange levensduur, korte terugverdientijd

Het ERDO Klimaatdak levert niet alleen een belangrijke milieuwinst, maar ook een aantrekkelijk zakelijk rendement. Tegenover een vrijwel onbeperkte levensduur van het aluminium dak staat een levensduur van minimaal 30 jaar aan energieopwekking. Hierbij wordt momenteel een terugverdientijd van gemiddeld 10 jaar gehanteerd op de meerinvestering, dit gebaseerd op de energieprijzen van juli 2009. ..

Levensduur per materiaal:

-
dakgootbekleding min. 50 jaar
-
onderconstructie min. 100 jaar
-
felsbanen min. 100 jaar
-
amorfezonnecellen min. 30 jaar
-
kunststof dakdoorbrekers min. 100 jaar

 

 

 


ERDO.NL

Wie ruim 80 jaar daken en gevels maakt, onder-houdt en beheert, mag zeggen dat zij enige erva-ring heeft. Erdo begon in 1928 in Rotterdam, als bedrijf dat zich toelegde op het aanbrengen van dakbedekking en dakiso-latie. In de jaren daarna kwamen er veel meer specialismen bij.
Hierdoor ging Erdo al snel verder dan alleen onder-dak bieden aan duizen-den mensen in huizen, fabrieken, utiliteit en recreatieruimten.
In een ideaal samengaan van ambachtelijke kennis met inzicht van nieuwe technieken is Erdo mee-gegroeid in alle ontwikkel-ingen die er op dak- en gevelgebied zijn geweest. Vaak vervulde zij daarbij een voortrek-rol. En nu bouwen Erdo en de doch-terondernemingen uit de Erdo totale constructies voor daken, ge-vels, bliksembeveiligings-installaties.
Kenmerk is dat alle on-derdelen altijd perfect op elkaar zijn afgestemd.

Actief in Europa

Erdo verzorgt honderden projecten in Nederland en Duitsland. Niet alleen is Erdo actief in de sectoren onderhoud en renovatie,
maar ook in de nieuw-bouw. Erdo vormt samen met de dochters Erdo Dak, Erdo Staal, Holl Flachdachbau en Lösch Blitzschutzbau de Erdo Groep. Een innovatief con-cern dat werk biedt aan ruim 500 medewerkers die ieder voor zich spe-cialist zijn in hun eigen vakgebied.