Subsidieregeling

Nieuwe subsidieregelingen zijn de afgelopen jaren ontwikkeld door de overheid. Het ERDO Klimaatdak voldoet aan alle criteria om in aanmerking te komen voor subsidie van de Rijksoverheid. Daarnaast kan elke afzonderlijke gemeente een eigen subsidieregeling voor duurzame energieopwekking ontwikkeld hebben. In dat geval mag u beide subsidies "stapelen". Tenslotte kan duurzaam renoveren voor bedrijven ook fiscaal voordeel opleveren. Middels onze ERDO klimaatberekening geven wij u inzicht in de actuele subsidieregelingen.

Externe websites:

Ministerie van VROM: de laatste ontwikkelingen op het gebied van subsidies.

Agentschap NL: waarom nou juist zonne-energie?

 

.........

 

 

 


ERDO.NL

Wie ruim 80 jaar daken en gevels maakt, onder-houdt en beheert, mag zeggen dat zij enige erva-ring heeft. Erdo begon in 1928 in Rotterdam, als bedrijf dat zich toelegde op het aanbrengen van dakbedekking en dakiso-latie. In de jaren daarna kwamen er veel meer specialismen bij.
Hierdoor ging Erdo al snel verder dan alleen onder-dak bieden aan duizen-den mensen in huizen, fabrieken, utiliteit en recreatieruimten.
In een ideaal samengaan van ambachtelijke kennis met inzicht van nieuwe technieken is Erdo mee-gegroeid in alle ontwikkel-ingen die er op dak- en gevelgebied zijn geweest. Vaak vervulde zij daarbij een voortrek-rol. En nu bouwen Erdo en de doch-terondernemingen uit de Erdo totale constructies voor daken, ge-vels, bliksembeveiligings-installaties.
Kenmerk is dat alle on-derdelen altijd perfect op elkaar zijn afgestemd.

Actief in Europa

Erdo verzorgt honderden projecten in Nederland en Duitsland. Niet alleen is Erdo actief in de sectoren onderhoud en renovatie,
maar ook in de nieuw-bouw. Erdo vormt samen met de dochters Erdo Dak, Erdo Staal, Holl Flachdachbau en Lösch Blitzschutzbau de Erdo Groep. Een innovatief con-cern dat werk biedt aan ruim 500 medewerkers die ieder voor zich spe-cialist zijn in hun eigen vakgebied.