tropendak

Een dak als 'tropendak'

Het ERDO Klimaatdak is een lichtgewicht constructie die eenvoudig en snel op elk bestaand plat dak kan worden aangebracht. Het dak bestaat uit aluminium felsbanen die geleverd kunnen worden met amorfe zonnecellen. De banen worden door middel van lichtmetalen spanten op het dak bevestigd. Hiervoor is maar een klein aantal doorvoeringen in het bestaande dak nodig. Tijdens alle uitvoeringswerkzaamheden blijft het dak wind- en waterdicht. Door de enigszins bolle vorm doet het ERDO Klimaatdak denken aan een modern tropendak: energiewinning op duurzaam niveau!

 

......

 

 

 


ERDO.NL

Wie ruim 80 jaar daken en gevels maakt, onder-houdt en beheert, mag zeggen dat zij enige erva-ring heeft. Erdo begon in 1928 in Rotterdam, als bedrijf dat zich toelegde op het aanbrengen van dakbedekking en dakiso-latie. In de jaren daarna kwamen er veel meer specialismen bij.
Hierdoor ging Erdo al snel verder dan alleen onder-dak bieden aan duizen-den mensen in huizen, fabrieken, utiliteit en recreatieruimten.
In een ideaal samengaan van ambachtelijke kennis met inzicht van nieuwe technieken is Erdo mee-gegroeid in alle ontwikkel-ingen die er op dak- en gevelgebied zijn geweest. Vaak vervulde zij daarbij een voortrek-rol. En nu bouwen Erdo en de doch-terondernemingen uit de Erdo totale constructies voor daken, ge-vels, bliksembeveiligings-installaties.
Kenmerk is dat alle on-derdelen altijd perfect op elkaar zijn afgestemd.

Actief in Europa

Erdo verzorgt honderden projecten in Nederland en Duitsland. Niet alleen is Erdo actief in de sectoren onderhoud en renovatie,
maar ook in de nieuw-bouw. Erdo vormt samen met de dochters Erdo Dak, Erdo Staal, Holl Flachdachbau en Lösch Blitzschutzbau de Erdo Groep. Een innovatief con-cern dat werk biedt aan ruim 500 medewerkers die ieder voor zich spe-cialist zijn in hun eigen vakgebied.